გაზეთი ”ახალი განათლება”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაზეთი ”ახალი განათლება”

გაზეთი ”ახალი განათლება” ბეჭდავს სტატიას - ”იქ სადაც განათლების დონე დაბალია, დანაშაულის ალბათობა იზრდება”, სტატიაში გაშუქებულია გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტისა და დანაშაულის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა აშშ კრიმინოლოგთა საზოგადოების ხელმძღვანელთან კრის ესკრიჯთან, სადაც განხილულ იქნა დანაშაულის აქტუალური საკითხები.