პრეპარატ „მარდილის“ გამოყენებით კიბოს ქსოვილის დევიტალიზაცია შემდგომი რეციდივებისა და მეტასტაზირების პრევენციის მიზნით

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრეპარატ „მარდილის“ გამოყენებით კიბოს ქსოვილის დევიტალიზაცია შემდგომი რეციდივებისა და მეტასტაზირების პრევენციის მიზნით

პროექტი ხორციელდება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის სამეცნიერო სასწავლო ცენტრში, რომელსაც ხელმძღვანელობს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ამერიკისა და ევროპა-აზიის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლაურეატი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორიბატონი შალვა მარდი.