გრანტი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრანტი

2007 წლის 25 დეკემბერს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორმა მარინა მარინაშვილმა მიიღო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევითი გრანტი თემისათვის ”მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში”.

ადმინისტრაცია ულოცავს მას ამ გამარჯვებას.