გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერის გრანტი.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერის გრანტი.

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა ბიზნესისა და მართვის სკოლის ინიციატივით მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტის (EJMI)  მიერ გამოცხადებულ “უმაღლესი სასწავლებლების მხარდაჭერის გრანტების” (UAG) კონკურსში. საგრანტო კომისიის რეკომენდაციით დაფინანსდება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილი პროექტი.

 

პროექტი ითვალისწინებს ბიზნესისა და მართვის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის ენერგომენეჯმენტის კონცენტრაცის გაძლიერებას. პროექტის განხორციელება დაიწყება 2012 წლის სექტემბრიდან.