სასწავლო წლის დაწყება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სასწავლო წლის დაწყება

2012-2013  სასწვლო წლის შემოდგომის სემესტრი დაიწყება მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს 9:00 საათზე.

 

უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით.

 

2012-2013 სასწავლო წელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

  • საშუალო სკოლის ატესტატი
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ
  • პირადობის მოწმობის ასლი

 

 

ამავე პერიოდში სავალდებულოა II-IV აკადემიური  წლის სტუდენტთა რეგისტრაცია