სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

2013 წლის 15 აპრილს გრიგოლ რობაქიძს სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის სტუდენტი ანა ბოკუჩავა გაემგზავრა თურქეთის ქალაქ სტამბულში გაცვლით პროგრამით. იგი გაივლის ორ კვირიან პრაქტიკას YEDITEPE უნივერსიტეტში.

 

სტუდენტის პროგრამაში მონაწილეობისა და ცხოვრების ხარჯებს უზრუნველყოფს YEDITEPE უნივერსიტეტი.