მონაწილეობა ხმელთაშუა ზღვის სასამართლო მეცნიერებათა აკადემიის მე-6 კონგრესზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მონაწილეობა ხმელთაშუა ზღვის სასამართლო მეცნიერებათა აკადემიის მე-6 კონგრესზე

2013 წლის 19 სექტემბრიდან 22 სექტმბრამდე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის სკოლის პედაგოგი გურამ როსტიაშვილი იმყოფებოდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ხმელთაშუა ზღვის სასამართლო მეცნიერებათა აკადემიის მე-6 კონგრესში. მან წაიკითხა მოხსენება თემაზე: „ექსპერტის დასკვნის მნიშვნელობა დანაშაულის გამოძიების პროცესში და მასთან დაკავშირებული საკითხები“. მან აგრეთვე მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში. კონგრესის დასრულების შემდეგ გურამ როსტიაშვილს გადაეცა დამსწრისა და მონაწილის სერთიფიკატი.