სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში

საერთაშორისო ახაგაზრდული ორგანიზაცია აისეკ საქართველოს ლოკალურმა კომიტეტმა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელეს პარტნიორული შეთანხმება, რაც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას ეხებოდა.

 

რამდენიმე შესარჩევი ეტაპისა და კონკურსის შედეგად შეირჩა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვიერსტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტი ლიკა წითელაური, რომელმაც 6 კვირის განმავლობაში სტაჟირება გაიარეს დასავლეთ პოლონეთის რამოდენიმე ქალაქის (ვროცლავი, ლეგნიცა, კოვარი, ლუბინი, გურა, ლუბანი, იელენია გურა) სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციაში. ლიკა წითელაური სკოლის დამამთავრებელი საფეხურის (High School) მოსწავლეებთან ატარებდა პრეზენტაციებს საქართველოს კუტურისა და ქართული ენის შესახებ.

 

ლიკა წითელაურის პროექტში მონაწილეობის ხარჯები უზრუნველყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა, ხოლო საცხოვრებელს და კვება უზრუნველყო აისეკმა.