ევრაზიის პირველი მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ევრაზიის პირველი მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული

2013 წლის დეკემბერს ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ გამოიცა ევრაზიის პირველი მულტიდისციპლინარული ფორუმის მოხსენებათა კრებული სამ ტომად. http://www.emforum.eu უცხოელი მკვლევარების ნაშრომებთან ერთად შეგიძლიათ გაეცნოთ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მეცნიერთა და დოქტორანტთა კვლევებს. ფორუმის ორგანიზატორები იყვნენ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტი (მაკედონია) და აზორეს უნივერსიტეტი (პორტუგალია).