სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის სკოლაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ბიზნესის სკოლაში

2014 წლის 21 ივლისს შედგა ბიზნესის და მართვის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 2013-2014 სასწავლო წლის მეორე დონის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა. დაცვაზე წარმოდგენილი იყო აქტუალური თემატიკის ფართო სპექტრი, მაგისტრანტებმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგები და უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს.