სამართლის სკოლის დოქტორანტის ანა კუჭუხიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ანა კუჭუხიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ანა კუჭუხიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი სამართლის პოლიტიკის ფორმირებაში“.

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

მის.: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ).

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი a.mosulishvili@gruni.edu.ge