ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის თამარ ხახიშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის თამარ ხახიშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგება ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის - თამარ ხახიშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „ეკოტურისტული კლასტერი, როგორც საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ეფექტური მექანიზმი“ დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

მის.: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ).

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი a.mosulishvili@gruni.edu.ge