სწავლის ღირებულება და პროგრამების სპეციფიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლის ღირებულება და პროგრამების სპეციფიკა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება წლიური სტანდარტული გადასახადი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისათვის
ბიზნესის ადმინისტრირება 3060 ₾ 2700 ₾
სამართალი 3300 ₾ 2900 ₾

გლობალური მმართველობა და პოლიტიკა

(ინგლისურენოვანი პროგრამა ENA-PARIS-1 (Sorbona)

33785 ₾ 30281 ₾

გლობალური მმართველობა და პოლიტიკა 

(ინგლისურენოვანი პროგრამა, ლილის უნივერსიტეტთან)

15900 ₾ 15400 ₾

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - გერმანული პროგრამა)

25185 ₾ 20659 ₾

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - გერმანული პროგრამა, გერმანიაში სწავლი გარეშე)

3400 ₾ 3100 ₾

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - გერმანული პროგრამა, სტაჟირება ევროპაში)

4500 ₾ 4200 ₾

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

(ერთი სემესტრი საფრანგეთში სწავლით)

10750 ₾ 8773 ₾

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

(საფრანგეთში სწავლის გარეშე)

4100 ₾ 3400 ₾