სწავლის ღირებულება და პროგრამების სპეციფიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლის ღირებულება და პროგრამების სპეციფიკა

სამაგისტრო პროგრამის დასახელება წლიური სტანდარტული გადასახადი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისათვის
ბიზნესის ადმინისტრირება 3060 ₾ 2700 ₾
სამართალი 3300 ₾ 2900 ₾

გლობალური მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - ფრანგული პროგრამა ENA-PARIS-1 (Sorbona)

31176 ₾ 30281 ₾

გლობალური მმართველობა და პოლიტიკა 

(ქართულ - ფრანგული პროგრამა, ლილის უნივერსიტეტთან)

21256 ₾ 20659 ₾

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - გერმანული პროგრამა)

21256 ₾ 20659 ₾

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

(ქართულ - გერმანული პროგრამა, გერმანიაში სწავლი გარეშე)

4500 ₾ 4200 ₾

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

(ქართულ - ფრანგული პროგრამა)

9211 ₾ 8773 ₾

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

(საფრანგეთში სწავლის გარეშე)

4100 ₾ 3400 ₾