სტუდენტური ესეების კონკურსი ლტოლვილთა სამართალში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტური ესეების კონკურსი ლტოლვილთა სამართალში

საქართველოს გაეროს ასოციაცია აცხადებს სტუდენტური ესეების კონკურსს ლტოლვილთა სამართალში.

 

კონკურსი ტარდება UNHCR-ის მხარდაჭერით საქართველოს გაეროს ასოციაციის “ლტოლვილთა და მიგრაციის“ პროგრამის ფარგლებში.

 

კონკურსის მიზანია სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლება ლტოლვილთა/საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.

 

დეტალური ინფორმაცია სტუდენტური კონკურსის შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე