სასწავლო სტიპენდიები (პოლონეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სასწავლო სტიპენდიები (პოლონეთი)

2017 წ. 1 ოქტომბრიდან პოლონეთში მოქმედებს აკადემიური გაცვლის ეროვნული სააგენტო, რომლის ძირითადი მიზანია უმაღლესი განათლებისა და კვლევის ინტერნაციონალიზაცია.

 

აღნიშნული ორგანიზაცია ხელს უწყობს სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების გაცვლას სხვადასხვა სახის სტიპენდიების შეთავაზების გზით.

 

სააგენტო სთავაზობს სტუდენტებს გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას.

 

გაცვლითი პროგრამებისა და სტიპენდიების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა შესაძლებელია ვებგვერდზე: https://nawa.gov.pl/en/nawa

 

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა მიმართონ დეკანატებს.

საკონტაქტო ელფოსტა: international@gruni.edu.ge