სასწავლო სტიპენდიები (სლოვაკეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სასწავლო სტიპენდიები (სლოვაკეთი)

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობამ 2018/2019 აკადემიური წლისათვის გამოაცხადა მიღება ეროვნულ სასტიპენდიო პროგრამებზე, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო სტუდენტებისა და უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალის მობილობას სლოვაკეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კვლევით ცენტრებში.

 

პროგრამაზე განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 აპრილი.

 

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამისა და სააპლიკაციო პროცედურების შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.scholarships.sk/en/

 

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა მიმართონ დეკანატებს.

საკონტაქტო ელ-ფოსტა: international@gruni.edu.ge