პუბლიკაციების შესაძლებლობა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პუბლიკაციების შესაძლებლობა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში

პოზნანის ადამ მიცკევიჩის სახელობის უნივერსიტეტის (პოლონეთი) https://wnpid.amu.edu.pl/en/ პოლიტიკის მეცნიერებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი იწვევს მკვლევარებს სტატიების გამოსაქვეყნებლად საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „წელიწდეული Wider European Studies“ შემდეგი მიმართულებებით: პოლიტიკა, ჟურნალისტიკა, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ეკონომიკა და სამართალი.

 

სტატიის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2017 წლის 31 ოქტომბერი.

 

სტატია ანონიმურად შეფასდება ექსპერტების მიერ.

 

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე Word-ის ფორმატით და გაიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე leonard.dajerling@amu.edu.pl ან t.gamsakhurdia@gruni.edu.ge

 

დეტალური ინფორმაცია იხ.