გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი) დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი) დისერტაციის დაცვა

109-ე აუდიტორიაში, შედგება ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დოქტორანტის - გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი)  დისერტაციის დაცვა.  სადისერტაციო თემაა: „იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია

 

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი a.mosulishvili@gruni.edu.ge