ერთსემესტრიანი კურსები ლიტვაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ერთსემესტრიანი კურსები ლიტვაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საბაკალავრო (ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, ფსიქოლოგია, საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა) და სამაგისტრო (ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი) პროგრამების სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ ლიტვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურში და განახორციელონ მობილობა, ანუ  ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლონ ლიტვის სხვადასხვა უნივერსიტეტში, დააგროვონ კრედიტები და შეიძინონ ახალი გამოცდილება.

 

პროექტი ფინანსდება ლიტვის ეროვნული სააგენტოს მიერ. მხოლოდ მგზავრობის ღირებულება იფარება სტუდენტის მიერ.

 

აპლიკაციის ბოლო ვადაა 2017 წლის 2 მაისი.

 

საჭირო დოკუმენტები

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე; n.kemertelidze@gruni.edu.ge 577538626