მკვლევართა და დოქტორანთა პუბლიკაციები აკადემიურ მაცნეში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მკვლევართა და დოქტორანთა პუბლიკაციები აკადემიურ მაცნეში

ბიზნესისა და მართვის და სამართლის სკოლების მკვლევარებსა და დოქტორანტებს შესაძლებლობა ეძლევათ გამოაქვეყნონ სტატიები უნივერსტეტის აკადემიურ მაცნეში. სტატიები წარმოდგენილ უნდა იქნას მშობლიურ ენაზე; რეზიუმე ინგლისურად არა ნაკლებ 600 სიტყვისა - არა უმეტეს 1 გვერდისა.

 

სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 10 აპრილი.

 

მოთხოვნები იხილეთ აქ.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე; 577 53 86 26 n.kemertelidze@gruni.edu.ge